Åpenhetsloven er en norsk lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene.

FULLT NAVN 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

KORTNAVN 

åpenhetsloven

TRÅDT I KRAFT 

01.07.2022

LOVDATA-ID 

NL/lov/2021-06-18-99

Både nasjonalt og internasjonalt har det over tid utviklet seg stadig økende oppmerksomhet om næringslivets samfunnsansvar, herunder respekt for menneskerettigheter. Åpenhetsloven er en del av en slik utvikling, og innebærer norsk lovregulering av internasjonale retningslinjer om næringslivets menneskerettighetsansvar.

Ifølge åpenhetslovens § 5 at virksomheten skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort.

Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Redegjørelsen for virksomhetens aktsomhetsvurderinger skal publiseres innen 30.juni hvert år.

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN                       Kongsberg 13.03.2024

 RH-Gruppen AS sitt formål er kjøp, salg og eie av aksjer og andre selskapsandeler og det som hører sammen med slik virksomhet. Selskapets virksomhet er videre eie, utvikling, utleie, salg og drift av fast eiendom. Selskapet ble stiftet 21.12.2005.

RH-Gruppen AS er eier av flere selskaper som utfører alle tjenester innen bygging av hytter, hus og leiligheter, samt grunnarbeider for private, offentlige og profesjonelle utbyggere, samt mobilt knuseverk og transport av alle typer masser. Vi holder til på Karussestubben 10, 3616 Kongsberg og har jobber i Kongsbergområdet og fra Blefjell til Veggli.

Våre ansatte og ledelsen har lang fartstid i bransjen. Vi jobber for å være en konkurransedyktig, fleksibel og løsningsorientert samarbeidspartner når du skal ha utført bygging av hytter, hus og leiligheter, samt grunnarbeider, eller få tilkjørt ulike masser. Vi påtar oss gjerne hovedentrepriser, samt alle typer grunnarbeider – fra bygninger og veier, VA-arbeider og mer til.

For oss er det svært viktig at jobben vi utfører innfrir kundens forventninger. Den beste markedsføringen er fornøyde kunder.
Vi har investert i en moderne og allsidig maskinpark, som blant annet inkluderer en rekke ulike gravemaskiner, hjullastere, valser, dosere og tippbiler. Maskinparken og utstyret vårt er skreddersydd for å kunne gjennomføre både små og store oppdrag på en effektiv og sikker måte.

Vi leverer alle typer masser, sand, grus, jord, pukkverksmasser og stein.

At våre kunder vet at vi er til å stole på, har gitt oss mange faste oppdragsgivere.

RH-Gruppen AS er omfattet av åpenhetsloven. Åpenhetsloven har som formål å fremme sikring av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  I dette notatet redegjør vi for aktsomhetsvurderinger i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

RH-Gruppen AS anerkjenner betydningen av å sette fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, og nedover i leverandørkjeden.

Vi arbeider med å etablere retningslinjer som skal implementeres på tvers av selskapet for å sikre at disse områdene blir ivaretatt. Det vil bli en klar ansvarsfordeling for å sikre at retningslinjene blir fulgt.

Kartlegge og vurdere risiko

RH-Gruppen AS har gjennomført en kartlegging og risikovurdering av et utvalg av våre leverandører.
Det er ikke avdekket vesentlig risiko for negativ påvirkning med hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i årets aktsomhetsvurdering.

Forebygge risiko

Vi arbeider med å iverksette tiltak for å forbygge risiko for negativ påvirkning med hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Oppfølging

For å sikre at negative påvirkninger med hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir minimert, vil vi følge opp våre leverandører løpende der det er nødvendig.

Kommunisere med interessenter

Redegjørelsen blir publisert på vår nettside. Spørsmål angående vår aktsomhetsvurdering kan rettes til roger@rh-gruppen.no og vil bli besvart innen tre uker etter mottatt henvendelse.

Samarbeid om gjenoppretting og erstatning

Ingen negativ påvirkning eller skader har blitt avdekket på nåværende tidspunkt.