Utforsk Blefjell og Vegglifjell

Blefjellryggen mellom Numedalen og Tinnsjå strekker seg nesten fra Kongsberg til Hardangervidda. Riktignok dukker den nedenom skogen sør for Veggli. Det gjør at Blefjell skifter navn til Vegglifjell, men det er samme fjellryggen vi snakker om hele veien til Imingfjell og Hardangervidda.

Info er hentet fra Ut.no

Vi regner riksveien over Bolkesjø som sørgrense for området og veien fra Austbygde til Uvdal som vestgrensa selv om den nordligste delen terrengmessig er en utløper av Hardangervidda. Det krysser også en vei mellom Veggli og Austbygde. Den blir ikke brøytet om vinteren.

Realiser hyttedrømmen på fjellet – Se våre hyttemodeller!

Villrein og vid utsikt

Den beste utsikten over området får du hvis du tar turen opp til Bletoppen (Store Ble). Den ligger like nord for den ubetjente hytta Sigridsbu. Fra toppen på 1342 moh. er det flott oversikt over området. Herfra kan du se at Turistforeningens rute nordover som stort sett følger fylkesgrensa mellom Telemark og Buskerud. Er du heldig kan du kanskje se noen dyr fra reinsdyrstammen som holder til her oppe mesteparten av året.

På veien til fjells vil du oppleve en av Blefjells spesialiteter, at det er barskogen som danner tregrensa mot snaufjellet, ikke bjørka som er det vanlige her i landet. Sør for Blefjell fortsetter turistforeningenes nett av hytter og ruter over Skrim og til Vestfold.

Mest populære ruter på Blefjell og Vegglifjell

Fra Nordstul til Sigridsbu og Bletoppen og videre langs Blefjellryggen til Eriksbu.

Gode startsteder

NordstulVegglifjell og Imingfjell.

Mer informasjon

Skisporet.no – oppdatert løypeinformasjon fra Blefjell.

Vegglifjell.no

Blefjell villreinområde